E-Mail: office@exeplus.ro | Telefon: 0745 267.026, 0257 211.406

Unitate Protejata

EXE PLUS  - Unitate protejata

 

Unitățile Protejate Autorizate (UPA) beneficiază de posibilitatea de a încheia contracte rezervate cu instituțiile de stat, pe o procedură simplificată de achiziții publice

 

 

LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

ART. 56 (1) Autoritatea contractantă poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unităţilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială. (2) În anunţul/invitaţia de participare autoritatea contractantă precizează explicit prezentul articol ca temei legal al procedurii de atribuire.